31 dan

(Za svaki po jedan....)

1. Moj te ljubi na palubi

2. Moj te voli na topoli

3. Moj te mota oko plota

4. Moj te ganja oko panja

5. Moj te mami kad smo sami

6. Moj te keca sa meseca

7. Moj te trazi u garaži

8. Moj te sine sa planine

9. Moj te klati u palati

10. Moj te kvasi na terasi

11. Moj te dere sa bandere

12. Moj te muči u Guči

13. Moj te četka svakog petka

14. Moj te bari u močvari

15. Moj te bode ispod vode

16. Moj te četa celog leta

17. Moj te radi na paradi

18. Moj te davi na slavi

19. Moj te trampi na rampi

20. Moj te ljusti kada pljušti

21. Moj te fali na Avali

22. Moj te peca da te keca

23. Moj te svrbi na vrbi

24. Moj te glasa ispod pasa

25. Moj ti mase iz flaše

26. Moj te snadje iza ladje

27. Moj te čini u dolini

28. Moj te pali u svečanoj sali

29. Moj te hladi na Adi

30. Moj te greje kada veje

31. Moj te lupka ispod pupka

>>NAZAD NA VRH<<
>>NAZAD NA ZABAVNIK<<