Zašto je hakerisanje bolje od seksa?

(Zato što...)

- Program možeš da razbijaš 6 časova neprekidno.

- Program nema periode u kojima ne možeš da ga razbijaš.

- Nije potrebno kupovati novi disasembler za razbijanje novog programa.

- Kada ga razbiješ, program te ne pita koliko si programa do tada razbio, niti koliko si imao godina kada si razbio prvi.

- Mogugće je bez straha razbijati dva, tri ili više programa paralelno.

- Dok razbijas program, možeš da jedeš, da gledaš TV i da razgovaraš sa kolegama.

- Što brze razbiješ program to bolje.

- Program nikada neće reći: Prošli haker me je duže razbijao.

- Razbijanju programa mogu prisustvovati roditelji, prijatelji i kolege.

- Kada razbiješ jedan program već kroz nekoliko minuta možeš da počneš da razbijaš novi.

- Posle razbijanja programa ne bole te ledja i ne klecaju ti koljena.

- Jedan program je dovoljno razbiti jedanput.

- Kada razbiješ neki program, on od tebe ne traži da se njime oženiš.

- Izhakerisan program možeš pokloniti drugovima.

- Ako ti je razbijanje programa dosadilo, možeš da prestaneš i da razbijanje programa nastaviš sledeće nedelje.
>>NAZAD NA VRH<<
>>NAZAD NA ZABAVNIK<<