Šta su Kalorije?

(Osnovno o kalorijama...)

- Kalorije su jedinice kojima se meri energetska vrednost hrane. Energetska potrošnja zavisi od vrste sporta i trajanja takmičenja, pa može biti vrlo različita, što znači da se za svaku sportsku disciplinu mora vršiti posebno planiranje ishrane na osnovu stvarnih energetskih potreba.

- Prema Davidsonu i Meiklejohnu, dnevne prosečne energetske potrebe sportista u aktivnoj fazi treninga i takmičenja kreću se izmedju 4000 i 5000 kcal.

- U zavisnosti od dužine i inteziteta treninga menjaju se i energetske potrebe. Prema najnovijim zapažanjima, uprkos progresu u tehnici sportskih aktivnosti, energetska potrošnja takmičara se stalno povećava zbog sve većeg opterećenja na treningu. Ukoliko organizmu nije uneta potrebna energija ona će se deponovati u organizmu.

Potrošnja kalorija kod odredjenih vrsta aktivnosti u toku 30 minuta:

Sport = kcal

skijanje = 600

košarka = 600

trčanje (8.5 km/h) = 570

preskok = 550

plivanje = 500

planinarenje = 500

teške gimnastičke vežbe = 450

vožnja biciklom = 410

brzo hodanje (6 km/h) = 300

vežbe na gimnastičkim spravama = 290

lagani hod (4.2 km/h) = 200

lake gimnastičke vežbe = 170
>>NAZAD NA VRH<<
>>NAZAD NA ZABAVNIK<<