Idealni pravilnik o radu!

(10 glavnih pravila...)

1. Rad treba da bude odmor, bilo kakvo preterivanje je nedopustivo. Ako radnik pretera u poslu dobiće otkaz.

2. Početak radnog vremena radnik sam odredjuje, ali ipak to nesme da bude rano - nikako pre podne!

3. Minimalna satnica mora da bude maksimalna satnica!

4. Pre početka posla radnicima se obavezno daje stimulans u vidu sendviča hladnog piva ili vina!

5. Na poslu je poželjno pevati, čim jedan od radnika zapeva ostali su dužni da prekinu sa radom i pridruže mu se u pjevanju!

6. Ako neki radnik zaspi na poslu ostali moraju što prije da napuste svoja radna mjesta!

7. U odsutnosti šefa, radnici imaju pravo da organizuju zabavu o trošku firme!

8. Ako se radnik-ca ženi ili udaje, firma je dužna da obezbjedi miraz, kuma (sa kesom) i proslavu u restoranu za sve zvanice. Firma je tim povodom na kolektivnom godišnjem odmoru.

9. Svečani odlazak s posla je u 13:00 casova. Tom prilikom šef je obavezan da svakom radniku, po naosob, stisne ruku u znak zahvalnosti što je proveo radno vrijeme na svom radnom mjestu i učinku tog radnog dana, bez obzira koliki je!

10. Ako radnik tokom noci sanja o poslu, mora mu se isplatiti nadoknada za noćni rad.

>>NAZAD NA VRH<<
>>NAZAD NA ZABAVNIK<<