U cara Trojana kozije uši

(Najljepše bajke - Bajke uz koje smo odrasli...)

- Bio je jednom jedan car koji se zvao Trojan. U toga cara bile su uši kozje, pa je redom zvao berbere da ga briju; ali kako je koji išao, nije se natrag vraćao, jer kako bi ga koji obrijao, car Trojan bi ga zapitao šta je video na njemu, a berberin bi odgovorio da je video kozje uši; onda bi ga car Trojan odmah sabljom posekao.

- Tako dodje red na jednog berberina, ali se ovaj učini bolestan, pa pošlje svoga momka. Kad ovaj izidje pred cara, zapita ga car što nije majstor došao, a on odgovori da je bolestan. Onda car Trojan sede te ga momak obrije. Momak, brijući cara, opazi da su u njega kozje uši, ali kad ga Trojan zapita šta je u njega video, on odgovori da nije video ništa. Onda mu car da dvanaest dukata i reče mu da odsad uvek dolazi on da ga brije. Kad momak otide kući, zapita ga majstor kako je u cara, a on mu odgovori da je dobro i da mu je car kazao da ga svagda on brije i pokaže mu dvanaest dukata što je od cara dobio, ali mu ne kaže da je u cara video kozje uši.

- Od to doba ovaj je momak jednako išao i Trojana brijao, i za svako brijanje dobijao po dvanaest dukata, i nije nikome kazivao da car ima kozje uši. Ali ga najposle stane mučiti i gristi gde ne sme nikome da kaže, te se počne gubiti i venuti. Majstor to opazi, pa ga stane pitati šta mu je, a on mu na mnogo zapitkivanje najposle odgovori da ima nešto na srcu, ali ne sme nikome kazati, "a da mi je", veli "da kome god kažem, odmah bi mi laknulo."

- Onda mu majstor reče: "Kaži meni, ja neću nikome kazati; ako li se bojiš meni kazati, a ti idi duhovniku, pa kaži njemu; ako li nećeš ni njemu, a ti izidji u polje iza grada, pa iskopaj jamu te zakopaj glavu u nju, pa u tri puta zemlji kaži šta Znaš, pa onda opet jamu zatrpaj."

- Momak izbere ovo treće: otide iza grada u polje, pa iskopa jamu, te u nju zavuče gdavu i u tri puta rekne: "U cara Trojana kozje uši! — Pa onda zagrne zemlju, i tako se smiri i otide kući."

- Kad posle toga prodje neko vreme, ali iz one jame nikla zova, i tri pruta narasla lepa i prava kao sveća. Čobančad, kad nadju zovu, odseku jedan prut i od njega načine sviralu, ali kad počnu svirati, svirala izdaje glas: "U cara Trojana kozje uši!"

- To se odmah razglasi po svemu gradu, a najposle i car Trojan sam sobom čuje kako deca sviraju: "U cara Trojana kozje uši!

- Čuvši to, car Trojan odmah dozove onoga berberskog momka, pa ga zapita: "More, šta si ti oglasio narodu za mene?"

- A on se siromah stane pravdati da nije nikome ništa kazao, ali da je video šta on ima. Onda car istrgne sablju da ga poseče, a on se prepadne, pa sve po redu iskaže kako se zemlji ispovedao pa kako je sad na onome mestu narasla zova, od koje svaka svirala izdaje onaki glas. Onda car sedne s njim na kola, i podje na ono mesto da vidi je li istina; kad tamo, ali još samo jedan prut nadju. Car Trojan zapovedi da se načini svirala od onoga pruta da vidi kako će svirati. Kad oni načine sviralu i počnu svirati, a svirka izdaje glas: "U cara Trojana kozje uši!

- Onda se car Trojan uveri da se na zemlji ne može ništa sakriti, pa onome berberinu oprosti život, i posle dopusti da svaki može dolaziti da ga brije.

>>NAZAD NA VRH<<
>>NAZAD NA ZABAVNIK<<